Haug C

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Haug C

Haug C
20.03.1999
Sammendrag Hva vil det egentlig si å være lege? Hvilke forpliktelser ligger i legerollen? Hvor mye skal man gjøre for den enkelte pasient, og hvor store forskjeller skal man tåle i tilbud til ulike...
Haug C
30.06.1997
Hva er normalt og hva er unormalt? Hva er friskt og hva er sykt? Enkelte ganger er det så enkelt at armen enten er brukket eller ikke brukket, at vi enten finner bakterier eller ikke gjør det. Men...
Nylenna M, Haug C, Bjørndal A
10.09.1996
Til tross for klare forbedringer i behandlingen av enkelte kreftformer, som barneleukemi og testikkelkreft, er kreftbehandling i sin alminnelighet et fagfelt i langsom utvikling. Den beskjedne...
Haug C
30.06.1996
Ved inngangen til 1996 var det halvparten så mange innbyggere per yrkesaktiv lege i Norge som i 1972, 336 mot 689 (1). I samme periode ble de offentlige helseutgiftene tredoblet, målt i faste kroner...
Haug C
30.01.1996
Fremvekst og gjenvekst av alvorlige infeksjoner I et forsøk på å skape verdensomspennende oppmerksomhet omkring et spesielt helseproblem, har en internasjonal gruppe av tidsskriftredaktører,...