Medisinsk humor i Norden

Nylenna M Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Det nystiftede Nordisk selskap for medisinsk humor har fått mye oppmerksomhet. Stiftelsesmøtet i København ble en faglig mønstring av medisinsk humor som overlevelsesstrategi for leger og som kommunikasjonsmiddel i pasientbehandlingen.

Humorbevegelsen kan oppfattes som en opposisjon til den reduksjonistiske medisin. Målet med det nyetablerte selskapet er å fremme humor i det medisinske miljø. Den første nordiske kongress i medisinsk humor arrangeres i Norge i september.

Anbefalte artikler