Kroppshøyde og sykdom

Njølstad I Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Høye kvinner har overhyppighet av brystkreft. I dagspressen er dette blitt karakterisert som en “ubegripelig” assosiasjon. Denne artikkelen gir en oversikt over hvilke sammenhenger som er observert mellom kroppshøyde og noen viktige sykdommer. Høye personer har økt risiko for lårhalsbrudd og enkelte kreftformer, mens kortvokste personer synes å ha økt risiko for hjerte- og karsykdommer. Med bakgrunn i auksologi - læren om vekst og utvikling - drøfter jeg i denne artikkelen hva slags årsaksforhold som de påviste sammenhenger antas å representere.

Anbefalte artikler