Kroppshøyde og sykdom

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Høye kvinner har overhyppighet av brystkreft. I dagspressen er dette blitt karakterisert som en "ubegripelig"assosiasjon. Denne artikkelen gir en oversikt over hvilke sammenhenger som er observert mellom kroppshøyde og noenviktige sykdommer. Høye personer har økt risiko for lårhalsbrudd og enkelte kreftformer, mens kortvokste personer syneså ha økt risiko for hjerte- og karsykdommer. Med bakgrunn i auksologi - læren om vekst og utvikling - drøfter jeg idenne artikkelen hva slags årsaksforhold som de påviste sammenhenger antas å representere.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media