Forebyggende helsearbeid i sykehus

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Verdens helseorganisasjon har i flere rapporter pekt på behovet for samarbeid mellom førstelinjetjenesten ogsykehusene, samt helsetjenestens behov for oppfølging fra sykehusene om helsefremmende og forebyggende arbeidsoppgaver.I Norge har noen av de samme tanker og ideer kommet til uttrykk i forslag til lov om spesialisthelsetjenesten. I 1992fattet Helse- og sosialstyret i Akershus fylkeskommune et vedtak om helseopplysningsutvalg ved de somatiske sykehusenei fylket, med Sentralsykehuset i Akershus som forbilde. I Oslo ble Klinikk for forebyggende medisin opprettet vedUllevål sykehus i 1993.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media