Forebyggende helsearbeid i sykehus

Ellingsen I, Moseng J Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Verdens helseorganisasjon har i flere rapporter pekt på behovet for samarbeid mellom førstelinjetjenesten og sykehusene, samt helsetjenestens behov for oppfølging fra sykehusene om helsefremmende og forebyggende arbeidsoppgaver. I Norge har noen av de samme tanker og ideer kommet til uttrykk i forslag til lov om spesialisthelsetjenesten. I 1992 fattet Helse- og sosialstyret i Akershus fylkeskommune et vedtak om helseopplysningsutvalg ved de somatiske sykehusene i fylket, med Sentralsykehuset i Akershus som forbilde. I Oslo ble Klinikk for forebyggende medisin opprettet ved Ullevål sykehus i 1993.

Anbefalte artikler