Feilmedisinering ved skifte av behandlingsnivå

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I denne kartleggingsundersøkelsen har vi fulgt 20 pasienter som mottok hjemmesykepleie eller som hadde sykehjemsplassfor å se om rutinene for overføring av legemiddelopplysninger ved innleggelse og utskrivning fra Aker sykehus i Oslokan forbedres. Pasientene kom fra to bydeler i Aker sektor og ble innlagt ved to medisinske poster i Aker sykehus.Forskjellige skriv med informasjon om pasientenes medikamentbruk som ble benyttet ved overføringene, ble sammenliknet.For 19 av 20 pasienter ble det funnet til sammen 100 uoverensstemmelser i legemiddelopplysningene. Resultatene fordisse pasientene viser at kvalitetssikring av overføringsrutinene er langt fra optimal, og potensialet for forbedringersynes stort for denne kategorien pasienter. Det antas at problemstillingene som diskuteres også er aktuelle forinnleggelse og utskrivning ved andre sykehus.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media