Kimsås A

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kimsås A

Hetlevik I, Holmen J, Ellekjær H, Gjelsvik B, Kimsås A, Meland E
30.08.1999
Sammendrag Effektuering av kliniske retningslinjer for behandling av mild hypertensjon i allmennpraksis kan medføre helseskade i stedet for helsegevinst. Hvis lav intervensjonsgrense anbefales, kan...
Holmen J, Hetlevik I, Ellekjær H, Gjelsvik B, Kimsås A, Meland E
10.05.1999
Sammendrag De kliniske retningslinjene for behandling av høyt blodtrykk, høyt blodlipidnivå og osteoporose har ført til livlige debatter. De sprikende synspunktene kan delvis forklares med at ulik...
Myhr R, Kimsås A
20.03.1999
Sammendrag I denne kartleggingsundersøkelsen har vi fulgt 20 pasienter som mottok hjemmesykepleie eller som hadde sykehjemsplass for å se om rutinene for overføring av legemiddelopplysninger ved...