Validering av dødsårsaker etter alder

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Validering av dødsårsaker omhandler de tiltak som iverksettes for å bekrefte eller avkrefte en diagnose for atusikkerheten omkring dødsårsaken skal bli minst mulig. Dødsårsaksstatistikken publiseres for hvert år i Norgesoffisielle statistikk; Dødsårsaker. Kan vi stole på dødsårsaksstatistikken fra Statistisk sentralbyrå? Er den valid,det vil si riktig?

  Valideringen gjøres ved obduksjon eller innhenting av andre tilleggsopplysninger, men mange dødsfall blir ikkevalidert. Obduksjonsfrekvensen i Norge har sunket gradvis. I 1986 ble 13,8% obdusert. I 1994 ble 9,1% obdusert (GadesInstitutt, Haukeland Sykehus, ikke inkludert). Obduksjonsfrekvensen synker med alderen og er lavere for kvinner ennmenn. Nær alle dødsfall av svulster, medfødte misdannelser og perinatale dødsfall valideres. Ved ytre årsak til skade,forgiftning og vold valideres om lag 40% av dødsfall. Personer døde av hjerteinfarkt obduseres oftere enn personer dødeav hjerneslag.

  Ved redusert obduksjonsfrekvens blir legens ansvar for korrekt diagnostisering og utfylling av dødsmeldingen større.Det er ønskelig med jevnlig estimering av misklassifiseringer av dødsårsaker.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media