Validering av dødsårsaker etter alder

Håheim LL Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Validering av dødsårsaker omhandler de tiltak som iverksettes for å bekrefte eller avkrefte en diagnose for at usikkerheten omkring dødsårsaken skal bli minst mulig. Dødsårsaksstatistikken publiseres for hvert år i Norges offisielle statistikk; Dødsårsaker. Kan vi stole på dødsårsaksstatistikken fra Statistisk sentralbyrå? Er den valid, det vil si riktig?

Valideringen gjøres ved obduksjon eller innhenting av andre tilleggsopplysninger, men mange dødsfall blir ikke validert. Obduksjonsfrekvensen i Norge har sunket gradvis. I 1986 ble 13,8% obdusert. I 1994 ble 9,1% obdusert (Gades Institutt, Haukeland Sykehus, ikke inkludert). Obduksjonsfrekvensen synker med alderen og er lavere for kvinner enn menn. Nær alle dødsfall av svulster, medfødte misdannelser og perinatale dødsfall valideres. Ved ytre årsak til skade, forgiftning og vold valideres om lag 40% av dødsfall. Personer døde av hjerteinfarkt obduseres oftere enn personer døde av hjerneslag.

Ved redusert obduksjonsfrekvens blir legens ansvar for korrekt diagnostisering og utfylling av dødsmeldingen større. Det er ønskelig med jevnlig estimering av misklassifiseringer av dødsårsaker.

Anbefalte artikler