Håheim LL

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Håheim LL

Håheim LL
28.02.1999
Sammendrag Validering av dødsårsaker omhandler de tiltak som iverksettes for å bekrefte eller avkrefte en diagnose for at usikkerheten omkring dødsårsaken skal bli minst mulig. Dødsårsaksstatistikken...
Haugstvedt Å, Larsen TE, Håheim LL
10.03.1998
Sammendrag Hensikten med undersøkelsen var å belyse biopsi som diagnostisk hjelpemiddel ved ikke-neoplastisk hudutslett (tumorer utelatt). Vi gikk gjennom 100 biopsier (fra 100 pasienter) tatt i 1986...