Praktiske prosedyrer i Oslo '96

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Innlæringen av praktiske prosedyrer er blitt karakterisert som mangelfull innen flere områder av medisinsk utdanning. Idenne artikkelen beskriver vi arbeidet med å bedre opplegget for innlæring av praktiske prosedyrer i den nyestudieplanen (Oslo '96) ved Universitetet i Oslo. Arbeidet startet med at representanter for ulike fag definertemestringsnivå, innlæringsmetode, tidspunkt for innlæring og kontrollrutiner for samtlige prosedyrer som ble ansett somrelevante for medisinsk grunnutdanning. Dette resulterte i en oversikt, som siden ble gjenstand for gjentattehøringsrunder og omfattende revisjoner. Presise beskrivelser av denne typen mener vi vil være nyttige redskap for åheve kvaliteten på innlæring av praktiske prosedyrer i grunnutdanningen. De er også nødvendige for å bedrekoordineringen mellom grunnutdanningen og medisinsk videre- og etterutdanning. At innlæring av praktiske prosedyrer ersatt i søkelyset, må imidlertid ikke føre til redusert oppmerksomhet rundt læring av de mange komplekse medisinskeferdigheter som ikke lar seg beskrive dekkende med operasjonelle termer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media