Legebemanning i 2010 - fire scenarier om legebemanningen

Tjora AH, Kjekshus LE Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Scenarier brukes for å skildre tenkte utviklingstrekk i form av fremtidsbilder. I denne artikkelen redegjør vi for fire scenarier for legebemanningen gjennom en presentasjon av fire tenkte fylker i år 2010. Utgangspunktet for scenariene er to ulike typologier for forståelsen av legemangel, som blir presentert i en annen artikkel i dette nummer av Tidsskriftet.

Gjennom beskrivelse av Gladfjord og Sutredal fylker viser vi to ulike måter å håndtere den lokalt konstruerte legemangelen, dvs. legemangel som skyldes lokale organisatoriske forhold. Gladfjord har i år 2010 lagt om organiseringen av både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten og har på den måten dempet den lokalt konstruerte legemangelen. I Sutredal har det ikke gått like bra. Støttemark og Kranglelag fylker har på svært forskjellige måter håndtert den profesjonsdrevne legemangelen, dvs. legemangel som skyldes trekk ved medisinen som fag.

Disse scenariene fremstiller kompleksiteten i det å løse problemet med legemangel.

Anbefalte artikler