Legebemanning i 2010 - fire scenarier om legebemanningen

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Scenarier brukes for å skildre tenkte utviklingstrekk i form av fremtidsbilder. I denne artikkelen redegjør vi for firescenarier for legebemanningen gjennom en presentasjon av fire tenkte fylker i år 2010. Utgangspunktet for scenariene erto ulike typologier for forståelsen av legemangel, som blir presentert i en annen artikkel i dette nummer avTidsskriftet.

  Gjennom beskrivelse av Gladfjord og Sutredal fylker viser vi to ulike måter å håndtere den lokalt konstruertelegemangelen, dvs. legemangel som skyldes lokale organisatoriske forhold. Gladfjord har i år 2010 lagt omorganiseringen av både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten og har på den måten dempet den lokaltkonstruerte legemangelen. I Sutredal har det ikke gått like bra. Støttemark og Kranglelag fylker har på sværtforskjellige måter håndtert den profesjonsdrevne legemangelen, dvs. legemangel som skyldes trekk ved medisinen somfag.

  Disse scenariene fremstiller kompleksiteten i det å løse problemet med legemangel.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media