Kjekshus LE

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kjekshus LE

Kjekshus LE, Tjora AH
10.02.1999
Sammendrag Relativt sett har vi i Norge flere leger enn andre land vi liker å sammenlikne oss med - likevel henter vi leger fra disse landene. På bakgrunn av en kvalitativ undersøkelse som ble gjort...
Tjora AH, Kjekshus LE
10.02.1999
Sammendrag Scenarier brukes for å skildre tenkte utviklingstrekk i form av fremtidsbilder. I denne artikkelen redegjør vi for fire scenarier for legebemanningen gjennom en presentasjon av fire tenkte...