Hindrer ressursmangel gjennomføring av pedagogiske reformer i medisinerutdanningen?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Ressursknapphet brukes som argument mot å sette i gang pedagogiske reformer, men oftest uten nærmere dokumentasjon. Idenne artikkelen redegjør vi for en detaljert beregning av forholdet mellom undervisningsbehov og lærerressurser vedDet medisinske fakultet i Oslo etter innføring av en studiereform med betydelig økning av smågruppeundervisningen. Vifinner da at det totale undervisningsbehovet ligger innenfor tilgjengelige undervisningsressurser (75% utnyttelse), menat utnyttelsesgraden innen de enkelte fagmiljøer varierer sterkt (fra under 30% til over 100%). Dette må antas å giskadevirkninger i de hardest belastede miljøer både når det gjelder rekruttering og kvaliteten på forskning ogundervisning. Slike ulikheter gir heller ikke noe godt grunnlag for solidaritet innad i fakultetet. Selv om denne typeberegninger aldri kan bli eksakte, er de nødvendige både for rasjonell undervisningsplanlegging og for effektivutnyttelse av begrensede undervisningsressurser i konkurranse med andre viktige oppgaver for fakultetets lærere.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media