Er legemangelen bare et spørsmål om antall leger?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Relativt sett har vi i Norge flere leger enn andre land vi liker å sammenlikne oss med - likevel henter vi leger fradisse landene. På bakgrunn av en kvalitativ undersøkelse som ble gjort i Møre og Romsdal presenterer vi her enalternativ tilnærming og forståelse av legemangel. Fenomenet legemangel kan forstås i fire kategorier; tradisjonelllegemangel - som skyldes at det er for få leger i Norge til å få besatt stillinger i utkantstrøk, ekspansivetterspørselsbasert legemangel - som skyldes at nye behandlingsmetoder øker etterspørselen og dermed behovet for flereleger, lokalt konstruert legemangel - som skyldes lokale organisatoriske forhold og profesjonsdrevet legemangel - somskyldes at medisinsk spesialisering ikke er forenlig med norsk sykehusstruktur med mange små lokalsykehus.

  Et sentralt moment er at vi fokuserer på opplevelsen av legemangel snarere enn på det konkrete antall vakanser. Forå håndtere legemangel er det ikke nok bare å se på de tallfestede størrelsene. For å kurere legemangel må vi ha enbredere forståelse av fenomenet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media