Opptak av ny kunnskap i klinisk praksis

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  En undersøkelse av kunnskapsspredning om Helicobacter pylori og gastrointestinal sykdom blant norske klinikere erbeskrevet. Et spørreskjema ble sendt til 200 allmennpraktikere, 120 spesialister i fordøyelsessykdommer og 80spesialister i gastroenterologisk kirurgi. Undersøkelsen er en del av en komparativ undersøkelse i de fem skandinaviskeland. Spesialistene hadde både hørt om forskningsresultatene og tatt nye behandlingsmetoder i bruk tidligere ennallmennpraktikerne. Hovedinformasjonskildene for allmennpraktikerne var nasjonalt tidsskrift og kurs/konferanser, forspesialister internasjonalt tidsskrift og kurs/konferanser. Allmennpraktikerne var mer tilbøyelige til å behandleHelicobacter pylori-positiv dyspepsi med antibiotika og bruke serologiske undersøkelser i diagnostikken, mensspesialistene oftere brukte pusteprøve og var mer tilbøyelige til å tro på Helicobacter pylori som årsak til cancerventriculi. Det var liten forskjell i kunnskap om Helicobacter pylori som årsak til ulcussykdom, bruk av antibiotika ibehandling av ulcussykdom eller bruk av (henvisning til) biopsi som viktigste diagnostiske undersøkelse.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media