Opptak av ny kunnskap i klinisk praksis

Martin P, Rautanen K, Thomsen AS, Hjalt C-Å, Jónsson A, Löfroth G Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


En undersøkelse av kunnskapsspredning om Helicobacter pylori og gastrointestinal sykdom blant norske klinikere er beskrevet. Et spørreskjema ble sendt til 200 allmennpraktikere, 120 spesialister i fordøyelsessykdommer og 80 spesialister i gastroenterologisk kirurgi. Undersøkelsen er en del av en komparativ undersøkelse i de fem skandinaviske land. Spesialistene hadde både hørt om forskningsresultatene og tatt nye behandlingsmetoder i bruk tidligere enn allmennpraktikerne. Hovedinformasjonskildene for allmennpraktikerne var nasjonalt tidsskrift og kurs/konferanser, for spesialister internasjonalt tidsskrift og kurs/konferanser. Allmennpraktikerne var mer tilbøyelige til å behandle Helicobacter pylori-positiv dyspepsi med antibiotika og bruke serologiske undersøkelser i diagnostikken, mens spesialistene oftere brukte pusteprøve og var mer tilbøyelige til å tro på Helicobacter pylori som årsak til cancer ventriculi. Det var liten forskjell i kunnskap om Helicobacter pylori som årsak til ulcussykdom, bruk av antibiotika i behandling av ulcussykdom eller bruk av (henvisning til) biopsi som viktigste diagnostiske undersøkelse.

Anbefalte artikler