Fjernundervisning per telefon

Artikkel

Tips Nettredaksjonen om brukererfaringer og spennende Internett-adresser.
Telefon 23 10 90 00, telefaks 23 10 90 40, eller e-post:
grete.strand@legeforeningen.no eller kristin.green.nicolaysen@legeforeningen.no

En høyttalende telefon og mulighet for å se PowerPoint-presentasjon på en PC er alt som trengs for å delta i fjernundervisning i fysikalsk medisin og rehabilitering.

Herlof Harstad ved Kysthospitalet i Stavern er en av ildsjelene bak dette undervisningsopplegget. Ideen fikk de fra urologenes nettverksundervisning, men den tekniske løsningen er blitt noe annerledes. Undervisningen er godkjent som en del av sykehusavdelingenes internundervisning i spesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering. Annenhver tirsdag kl 1430 benker 70-90 leger, fysioterapeuter og andre behandlere seg rundt telefonen. Da har de på forhånd fått tilsendt filer som inneholder presentasjon av foredraget. Disse filene kan åpnes i programmet PowerPoint på PC-en. Når Telenor ringer rett før kl 1430, sitter alle klare ved skjermen med presentasjonen foran seg.

Foredraget som Nettredaksjonen fikk overvære denne tirsdagen, ble holdt av Nils Hjeltnes ved Sunnaas sykehus. Han fortalte om hovedkonklusjonene i sitt doktorgradsarbeid Sammenheng mellom fysisk aktivitetsnivå, metabolisme og morfologi for tilhørere ved sykehus og institusjoner over hele landet. Sju leger er på plass på Herlof Harstads kontor ved Kysthospitalet i Stavern. Ingen kan se Hjeltnes, men stemmen er klar og tydelig og foredraget ledsages av stikkord som kommer opp på PC-en. Etter foredraget får alle anledning til å stille spørsmål. En time senere er hele seansen over og telefonrørene legges på.

- Dette er en enkel og billig måte å drive etter- og videreutdanning på, sier Herlof Harstad. Han forteller at det har vært holdt kurs i bruk av programmet PowerPoint, men ellers behøves det ikke noen form for opplæring. Presentasjonene er enkle å laste ned, og filene overføres i flere versjoner slik at de med eldst og dårligst maskinvare ikke utelukkes.  Noen barnesykdommer har det vært, men erfaringen så langt er god, legger Harstad til. Han mener dette er en ypperlig måte å oppdatere seg faglig. Dessuten er det praktisk å “treffe” kolleger uten å forlate kontoret i en travel hverdag. Dette er spesielt fint for en liten spesialitet som er spredt over hele landet. Noe å tenke på for flere?

For mer informasjon om fjernundervisning i fysikalsk medisin og rehabilitering
kan du se på hjemmesidene for prosjektet: http://www.legeforeningen.no/fysmed/fjern.htm

- Grete Strand, Nettredaksjonen

Anbefalte artikler