Tidsskriftets forsider

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Fra 1985 ble innholdsfortegnelsen på forsiden til Tidsskrift for Den norske lægeforening erstattet med illustrasjonermed tilhørende kommentar inne i bladet.

  Alle forsider på ordinære utgivelser av Tidsskriftet i 14-årsperioden som er gått siden omleggingen, i alt 420forsider, er gjennomgått og analysert.

  Variasjonen i forsidemotiver og -utforming har vært stor. Over halvparten av forsidene har medisinsk-historiskemotiver. Gjennom årene er forsidemotivene blitt mer allmenne. Det historiske og direkte medisinske aspektet er blittmindre tydelig, mens bruken av kunstverk og naturmotiver har økt. Kobling mellom Tidsskriftets forside og innholdet idet enkelte nummer er blitt hyppigere.

  Øivind Larsen, som har fotografert to tredeler av forsidene og forfattet 95% av de ledsagende tekstene, har satt etsterkt preg på utviklingen. I hans forsidekommentarer har den kunnskapsformidlende historikeren med årene blittsupplert av den personlige fortelleren. Tidsskriftets forsider er nå et av bladets mest karakteristiske trekk, ogunderstreker både bladets ambisjoner om å uttrykke kvalitet og tidløshet i forhold til dagsaktuelle nyhetsmedier ogmålet om å bygge bro mellom medisinen og de humanistiske fag.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media