Tidsskriftets forsider

Nylenna M Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Fra 1985 ble innholdsfortegnelsen på forsiden til Tidsskrift for Den norske lægeforening erstattet med illustrasjoner med tilhørende kommentar inne i bladet.

Alle forsider på ordinære utgivelser av Tidsskriftet i 14-årsperioden som er gått siden omleggingen, i alt 420 forsider, er gjennomgått og analysert.

Variasjonen i forsidemotiver og -utforming har vært stor. Over halvparten av forsidene har medisinsk-historiske motiver. Gjennom årene er forsidemotivene blitt mer allmenne. Det historiske og direkte medisinske aspektet er blitt mindre tydelig, mens bruken av kunstverk og naturmotiver har økt. Kobling mellom Tidsskriftets forside og innholdet i det enkelte nummer er blitt hyppigere.

Øivind Larsen, som har fotografert to tredeler av forsidene og forfattet 95% av de ledsagende tekstene, har satt et sterkt preg på utviklingen. I hans forsidekommentarer har den kunnskapsformidlende historikeren med årene blitt supplert av den personlige fortelleren. Tidsskriftets forsider er nå et av bladets mest karakteristiske trekk, og understreker både bladets ambisjoner om å uttrykke kvalitet og tidløshet i forhold til dagsaktuelle nyhetsmedier og målet om å bygge bro mellom medisinen og de humanistiske fag.

Anbefalte artikler