"Påholden penn er tung å flytte" - en tolking av Agnar Mykles verk som en dobbelt tekst

Kirkengen AL Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Kunnskap fra en fenomenologisk-hermeneutisk studie av dialoger med kvinner og menn om senfølger etter seksuelle krenkelser i barndommen, ble anvendt i en interpretasjon av verket til forfatteren Agnar Mykle (1915-94). Alle hans offentlige tekster, flere autoriserte arbeider som bygger på hans produksjon og biografier av ham og hans første kone, er blitt revurdert. Tolkingen har vært ledet av en antakelse om at romanene, novellene og brevene representerer en dobbelt tekst. Forfatteren av denne artikkelen mener at Mykles verk kan tolkes som hans forsøk på å erkjenne, og hans redskap til å overkomme, en grunnleggende konflikt i sitt liv. Det er en konflikt mellom egne minner om krenkelser i barndommen på den ene side, og en vitenskapelig teori om barns seksualitet på den annen.

Forfatteren mener også at Mykle ble taus som følge av en juridisk fordømmelse av en av hans romaner. Mykle kan ha opplevd denne offentlige ydmykelsen som en gjenoppliving av en tidligere krenkelseserfaring, slik at den har virket som en reviktimisering.

Anbefalte artikler