"Påholden penn er tung å flytte" - en tolking av Agnar Mykles verk som en dobbelt tekst

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Kunnskap fra en fenomenologisk-hermeneutisk studie av dialoger med kvinner og menn om senfølger etter seksuellekrenkelser i barndommen, ble anvendt i en interpretasjon av verket til forfatteren Agnar Mykle (1915-94). Alle hansoffentlige tekster, flere autoriserte arbeider som bygger på hans produksjon og biografier av ham og hans første kone,er blitt revurdert. Tolkingen har vært ledet av en antakelse om at romanene, novellene og brevene representerer endobbelt tekst. Forfatteren av denne artikkelen mener at Mykles verk kan tolkes som hans forsøk på å erkjenne, og hansredskap til å overkomme, en grunnleggende konflikt i sitt liv. Det er en konflikt mellom egne minner om krenkelser ibarndommen på den ene side, og en vitenskapelig teori om barns seksualitet på den annen.

  Forfatteren mener også at Mykle ble taus som følge av en juridisk fordømmelse av en av hans romaner. Mykle kan haopplevd denne offentlige ydmykelsen som en gjenoppliving av en tidligere krenkelseserfaring, slik at den har virket somen reviktimisering.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media