Kirkengen AL

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kirkengen AL

Kirkengen AL
10.12.1998
Sammendrag Kunnskap fra en fenomenologisk-hermeneutisk studie av dialoger med kvinner og menn om senfølger etter seksuelle krenkelser i barndommen, ble anvendt i en interpretasjon av verket til...
Kirkengen AL
20.09.1998
Sammendrag Pasienters forventninger, ønsker, vurderinger og oppfatninger er i den senere tid blitt et tema i medisinsk forskning. Delvis er dette en følge av legenes stigende bevissthet om en...