Heinrich von Kleist og menneskenes sanne natur

Larsen Ø Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Skjønnlitterære verk kan bidra til å gi en nyttig forståelse av hvordan allmennmenneskelige trekk ytrer seg. I novellen Jordskjelvet i Chile (1807) av den tyske dikteren Heinrich von Kleist (1777-1811) presenteres forskjellige lag av menneskelige karaktertrekk, gode og dårlige, som utløses og kommer til syne når en katastrofe rammer og den tilvante samfunnsorden forstyrres. Den dramatiske fortellingen er samtidig et oppgjør med tidens kristne moral.

Anbefalte artikler