Bergverk og tannverk

Hunstadbråten K Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Ved de større norske bergverk var det på 1800-tallet egen lege. Fra deres praksis er det bevart en del innberetninger eller sykelister.

Fra Blaafarveværket på Modum har vi over 80 slike (en for hver bergmåned) i perioden 1823-39.

Av 8798 pasienter har 67, dvs. 0,8% fått diagnosen odontalgia. Behandlingen bestod i ekstraksjon eller behandling med medikamenter. Pasienter som fikk tannen ekstrahert, hadde færre sykedager etterpå enn de som bare fikk medikamenter.

Andre tann- og munnlidelser som ble registrert var tannbyll, tannkaries, tannkreft med gevekst på tannkjøttet, trøske, tannfrembrudd, tannfeber og skjørbuk.

Anbefalte artikler