Bergverk og tannverk

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Ved de større norske bergverk var det på 1800-tallet egen lege. Fra deres praksis er det bevart en del innberetningereller sykelister.

  Fra Blaafarveværket på Modum har vi over 80 slike (en for hver bergmåned) i perioden 1823-39.

  Av 8798 pasienter har 67, dvs. 0,8% fått diagnosen odontalgia. Behandlingen bestod i ekstraksjon eller behandlingmed medikamenter. Pasienter som fikk tannen ekstrahert, hadde færre sykedager etterpå enn de som bare fikkmedikamenter.

  Andre tann- og munnlidelser som ble registrert var tannbyll, tannkaries, tannkreft med gevekst på tannkjøttet,trøske, tannfrembrudd, tannfeber og skjørbuk.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media