Hunstadbråten K

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hunstadbråten K

Hunstadbråten K
10.12.1998
Sammendrag Ved de større norske bergverk var det på 1800-tallet egen lege. Fra deres praksis er det bevart en del innberetninger eller sykelister. Fra Blaafarveværket på Modum har vi over 80 slike (...