Vannkopper og gruppe A-streptokokker - vær på vakt!

Redaksjonelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  De fleste barn får vannkopper før ti års alder. Sykdommen er meget smittsom. Den bryter ut ca. 14 dager ettereksponering, og sykdomsintensiteten er relatert til antall og størrelse på vesiklene. Barn og foreldre flest opplevervannkopper som en kløende, litt ubehagelig utslettsykdom uten alvorlige komplikasjoner. Et lite mindretall avimmunkompetente barn får imidlertid komplikasjoner i forløpet av infeksjonen. Vannkopper disponerer for sekundærepyodermier forårsaket av Streptococcus pyogenes (gruppe A-streptokokker) og/eller Staphylococcus aureus. Dette er denhyppigst forekommende komplikasjonen. Noen få pasienter utvikler alvorlig eller livstruende invasiv sykdom somosteomyelitt, septisk artritt, pyomyositt, nekrotiserende fasciitt eller toksisk sjokksyndrom forårsaket av gruppeA-streptokokker i tilslutning til vannkopper (1-5).

  I dette nummer av Tidsskriftet beskriver Ertvaag og medarbeidere en 18 måneder gammel gutt som femte sykdomsdagutviklet symptomer på akutt osteomyelitt i høyre overarm (6). Osteomyelitt hos barn skyldes oftest Saureus, men nårdenne infeksjonen oppstår i forløpet av vannkopper, dominerer gruppe A-streptokokker som årsak (1). Osteomyelittrepresenterer alltid en dobbelt fare hos barn. Inadekvat behandling kan føre til en kronisk osteomyelitt som kreversvært langvarig antibiotikabehandling (9-12 måneder), eventuelt kombinert med operative inngrep. Osteomyelitt hos barner ofte lokalisert nær epifyseskiven i de lange rørknoklene. For sen eller utilstrekkelig behandling kan føre tilødeleggelse av vekstsonen, med manglende vekst av en rørknokkel som følge. Tradisjonelt har man behandlet osteomyelitthos barn med antibiotika intravenøst i seks uker. Nyere undersøkelser tyder imidlertid på at adekvat antibiotika gittto uker intravenøst og fire uker peroralt, gir et tilfredsstillende resultat (7). Alle antibiotikaregimer som brukestil behandling av osteomyelitt må være effektive mot br-laktamaseproduserende Saureus inntil man eventuelt isolereretiologisk agens. Hvis blodkultur eller dyrking fra infeksjonsstedet viser gruppe A-streptokokker, vil benzylpenicillingitt intravenøst være førstevalg. Ved barnesenteret ved Ullevål sykehus gir vi klindamycin når vi går over til peroralbehandling ved osteomyelitt. Klindamycin penetrerer godt inn i beinvev, man oppnår adekvate antibiotikanivåer iinfeksjonsfokus og barna tar medikamentet uten problemer.

  Gruppe A-streptokokkene har endret virulens de siste 10-15 år. Vi har også merket denne virulensøkningen i Norge(7-9). I 1998 vil vi sannsynligvis registrere flere tilfeller av alvorlig infeksjon med gruppe A-streptokokker enn itidligere år (10). Siden vannkopper disponerer for sekundære pyodermier og invasiv sykdom forårsaket av gruppeA-streptokokker, kreves det årvåkenhet hvis et barn med vannkopper får økende feber fra 4. sykdomsdøgn (1). Pyodermierdiagnostiseres lett. Pyomyositt og nekrotiserende fasciitt er karakterisert ved lokalisert vevsnekrose i muskulatur ogfascie, ofte intense lokale smerter som ikke står i forhold til de forandringer man kan observere på huden over og tegntil alvorlig generell sykdom (hypotensjon, koagulasjonsforstyrrelser, svikt i lunge-, nyre- og leverfunksjon). Dissepasientene må omgående behandles med omfattende kirurgi kombinert med antibiotikabehandling (klindamycin ev. kombinertmed store doser benzylpenicillin). Toksisk sjokksyndrom kjennetegnes ved sirkulasjonskollaps, multiorgansvikt ogsmåmakulært eksantem. Behandlingen er antibiotika, store mengder væske intravenøst, pressorsubstanser,respiratorbehandling, sanering av nekrotisk vev og dialyse eller hemofiltrasjon ved nyresvikt. Mange girimmunglobuliner for å prøve å nøytralisere pyrogene eksotoksiner som antas å indusere sykdomsbildet, men dette erfortsatt udokumentert behandling.

  Vær oppmerksom på de sykdomsbildene gruppe A-streptokokker kan forårsake. Vi er urolige for hva fremtiden kanbringe.

  Petter Brandtzæg

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media