Brandtzæg P

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Brandtzæg P

Brandtzæg P
30.11.1998
De fleste barn får vannkopper før ti års alder. Sykdommen er meget smittsom. Den bryter ut ca. 14 dager etter eksponering, og sykdomsintensiteten er relatert til antall og størrelse på vesiklene...
Hordnes K, Jonsson R, Brandtzæg P, Haneberg B
20.11.1997
Sammendrag Slimhinnene har en enorm overflate med kontakt mot omverdenen. De representerer en viktig inngangsport for de fleste sykdomsfremkallende mikrober. Mange mikrober koloniserer imidlertid...