Thelle A

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Thelle A

Iversen PO, Thelle A, Mosvold J
20.11.1998
Sammendrag Vi har kartlagt rusmiddelmisbruken hos pasienter innlagt gjennom en seks-månedersperiode i Medisinsk avdeling, Lovisenberg Diakonale Sykehus. 11% av pasientene hadde et rusmiddelmisbruk...