Praktisk håndtering av otitis media med meticillinresistente gule stafylokokker

Ormaasen V, Nilsen E, Mortensen L Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) er multiresistente bakterier, kjent som årsak til nosokomiale infeksjoner. Lite er skrevet om disse bakteriene som årsak til andre typer infeksjoner. Her beskrives en kasuistikk vedrørende et to og et halvt år gammelt adoptivbarn med otitt. Dyrkingsprøve fra øre med rikelig sekresjon etter ankomst til Norge gav oppvekst av meticillinresistent S aureus, etter at primærbehandling med penicillin V ikke hadde ført frem. Begge adoptivforeldre var nesebærere av meticillinresistent S aureus. Etter nytt mislykket behandlingsforsøk ble barnet lagt inn i sykehus for intravenøs vankomycinbehandling, mastoidektomi og sanering av kolonisering. Detaljert plan for gjennomføring av behandlingen ble laget. Informasjon til de berørte avdelinger og personale ble gjennomført på forhånd. Pasienten fikk vankomycin intravenøst i til sammen 18 dager. Kontrollprøver av pasient og adoptivforeldre har vært negative. Sykehistorien viser at planlegging og samarbeid på tvers av avdelingsgrenser er nødvendig for håndtering av slike uvanlige problemer.

Anbefalte artikler