Pneumokokkvaksinen

Flø RW, Solberg CO Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Pneumokokker er hyppig årsak til sykdom og død hos barn, immunkompromitterte individer og eldre pasienter. Den økende forekomst av antibiotikaresistente pneumokokker vil føre til at infeksjon med pneumokokker blir vanskeligere å behandle. Pneumokokkvaksinen er rimelig i pris, og alvorlige bivirkninger er sjeldne. Det har imidlertid vært reist tvil om vaksinens virkning, og den er lite brukt. Artikkelen omtaler de forhold som bør legges til grunn når behovet for pneumokokkvaksine skal vurderes. Vaksinasjon og klare indikasjoner for antibiotikabruk er våre mest effektive tiltak mot pneumokokksykdom og spredning av antibiotikaresistente stammer. Det er derfor viktig at norske leger bruker pneumokokkvaksinen på de anbefalte indikasjoner.

Anbefalte artikler