Flø RW

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Flø RW

Flø RW, Solberg CO
10.10.1998
Sammendrag Pneumokokker er hyppig årsak til sykdom og død hos barn, immunkompromitterte individer og eldre pasienter. Den økende forekomst av antibiotikaresistente pneumokokker vil føre til at...