Eutanasi - erfaring fra norske smerteklinikker

Meidell NK, Næss A-C Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Denne undersøkelsen ble utført for å kartlegge hvilke erfaringer med og holdninger til eutanasi leger med lang klinisk praksis i smertebehandling har. 90 leger ved norske smerteklinikker fikk tilsendt et spørreskjema, som ble returnert av 60. Av disse hadde kun 18 leger (30%) opplevd å bli bedt om å utføre eutanasi. Forespørsler om dette forekom relativt sjelden. De pasientene som bad om dødshjelp, led av intraktable smerter, depresjon, angst for smerter og angst for å bli liggende hjelpeløs.

67% av legene mente at rettspraksis i Norge på dette området er god. Kun 13% ønsket liberalisering av lovreglene. Bare 5% av legene var villige til å utføre eutanasi med dagens lovverk. Hvis eutanasi skulle bli tillatt etter norsk lov, ønsket en tredel av legene å overlate avgjørelsen til en offentlig oppnevnt “nemnd”. 40% mente at en lege deretter skulle utføre selve handlingen, mens mindretallet ønsket at en slik oppgave skulle utføres av andre.

Vår konklusjon er at leger som yter omsorg for og behandling til pasienter med uhelbredelig lidelse og intraktable smerter, sjelden opplever at pasienter ber om eutanasi. Denne gruppen leger har store motforestillinger til eutanasi.

Anbefalte artikler