Næss A-C

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Næss A-C

Meidell NK, Næss A-C
10.10.1998
Sammendrag Denne undersøkelsen ble utført for å kartlegge hvilke erfaringer med og holdninger til eutanasi leger med lang klinisk praksis i smertebehandling har. 90 leger ved norske smerteklinikker...
Søvik O, Næss A-C
30.11.1997
Sammendrag Utviklingen av stadig mer avansert medisinsk teknologi og medikamentelle og kirurgiske behandlingsformer har vært med på å flytte grensene for medisinsk behandling. For en del pasienter...