Peroksisomer og peroksisomproliferatorer

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Peroksisomet, også kalt mikrolegemet, er den sist oppdagede celleorganellen. Den er liten og omgitt kun av en enkeltmembran. Flere enzymsystemer er knyttet til peroksisomene.

  En peroksisomproliferator er et stoff som ved langvarig inntak fører til økning i antall cellulære peroksisomer ogderes enzymer. Listen over proliferatorer inkluderer i dag et bredt spekter av substanser, som hypolipidemiskemedikamenter, industrielle løsningsmidler, ugressmidler, smaksstoffer, analgetika og lange fettsyrer. Langvarigeksponering for peroksisomproliferatorer er assosiert med hepatocellulære karsinomer. Peroksisomproliferatorene anseesi dag for å være komplette ikke-genotoksiske karsinogener. I tillegg til hepatocellulære karsinomer er det etteradministrering av peroksisomproliferatorer påvist tumorer i ventrikkelen utgått fra enterokromaffinliknende (ECL)celler sekundært til hypergastrinemi.

  Gruppen av peroksisomproliferatorer er stor, og administrering gir varierte responser, som hormonfrigjøring ogkreftutvikling. Peroksisomer og stoffer som gir proliferasjon av disse, er derfor av vesentlig betydning for forskninginnen endokrinologi og karsinogenese.

  Denne artikkelen tar sikte på å gi en oversikt over peroksisomenes funksjon og deres rolle i kreftutvikling oghormonfrigjøring.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media