Medisinsk forskning på pasienters erfaringer - strukturerende spørsmål gir verdiløse svar

Kirkengen AL Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Pasienters forventninger, ønsker, vurderinger og oppfatninger er i den senere tid blitt et tema i medisinsk forskning. Delvis er dette en følge av legenes stigende bevissthet om en utilstrekkelig virkning av medisinske tiltak i forebyggende, informativt eller til og med kurativt øyemed på pasienter og offentlighet. Dels skyldes det også en voksende kritikk fra pasientene og offentligheten rettet mot medisinens begrensninger i møtet med den enkelte. Derfor får kunnskapsproduksjonen om de sosiale sider i menneskers liv som har medisinsk interesse, nå stadig mer oppmerksomhet. Men tiltakene for sikring av denne kunnskapens gyldighet følger de tradisjonelle regler i den reduksjonistiske metodologi. Forfatteren hevder at å forske med redskaper basert på en naturalistisk erkjennelsesteori i en arena av kulturelt bestemt mening, nødvendigvis må føre til kunnskap som ikke er gyldig.

Anbefalte artikler