Diagnostikk og behandling av obstruktive lungesykdommer

Kolle S, Mørkve O Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Obstruktive lungesykdommer omfatter bronkial astma og kronisk obstruktiv lungesykdom. Ved en spørreskjemaundersøkelse blant leger i Hordaland så vi nærmere på hvordan legene diagnostiserte og behandlet obstruktive lungesykdommer, og vi sammenholdt resultatene med nasjonale og internasjonale retningslinjer. Vi mottok svar fra 60% av de spurte; 119 allmennleger og 48 sykehusleger. Over 60% stilte diagnosene kronisk obstruktiv lungesykdom og astma fem eller flere ganger per år. 20% av legene i vårt materiale brukte ikke noen form for spirometri når de stilte diagnosen obstruktiv lungesykdom. Spirometri etter testbehandling ble brukt av 29% i diagnostikk av kronisk obstruktiv lungesykdom og 43% i astmadiagnostikk. Dette står i sterk kontrast til retningslinjene, som fremhever nødvendigheten av spirometri for å diagnostisere slik sykdom. Legene som deltok i vår undersøkelse, var svært samstemte i sin behandling av astma, og behandlingen de gav var også godt i samsvar med gjeldende anbefalinger. 88% hadde lokalbehandling med b-agonist og/eller lokalbehandling med steroider som førstevalg. Variasjonen var betydelig større ved behandling av pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom, og retningslinjene ble i mindre grad fulgt. I forhold til rådende oppfatning innen lungemedisin var det et underforbruk av lokalbehandling med antikolinergikum og et overforbruk av lokalbehandling med steroider.

Anbefalte artikler