Narkolepsi hos barn - en diagnostisk og terapeutisk utfordring

Heier MS Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Narkolepsi er en søvnsykdom som som oftest debuterer i ungdommen eller tidlig voksen alder, men det kan også skje i andre aldersgrupper. I flere arbeider finner man holdepunkt for at sykdommen debuterer før 15 års alder hos ca. en tredel av pasientene. Diagnosen stilles oftest mange år senere, ofte 10-15 år etter symptomdebut. Ubehandlet, udiagnostisert narkolepsi kan medføre betydelige psykiske og sosiale problemer i barne- og ungdomsårene og ha betydning for fremtidig sosial tilpasning. Tidlig diagnostikk er derfor viktig. De kliniske og polysomnografiske kriterier for å stille diagnosen narkolepsi kan imidlertid være atypiske hos barn, og diagnosen kan derfor være vanskelig å stille. Vi belyser dette ved å presentere sykehistorie og funn hos tre barn i femårsalderen.

Anbefalte artikler