Høyoppløsningscomputertomografi av lungene

Aaløkken TM, Kolbenstvedt A, Johansen B Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Høyoppløsnings-CT (high-resolution computed tomography, HRCT) er den bildediagnostiske metoden som mest detaljert fremstiller lungeparenkymet og luftveiene.

Moderne CT-maskiner har programvare som kan omstille en del tekniske variabler slik at romoppløsningen optimaliseres. Den viktigste forskjellen mellom høyoppløsnings-CT og vanlig CT av thorax er snittykkelsen (1-2 mm mot 7-10 mm) og rekonstruksjonen av bilder slik at romoppløsningen fremheves.

Høyoppløsningsteknikk er bedre enn røntgen thorax og vanlig CT av thorax ved påvisning og karakteristikk av diffus lungesykdom. Stråledosen er mindre enn for vanlig CT thorax.

Vi omtaler tekniske aspekter ved teknikken. Normalfunn, indikasjoner og generelle trekk ved patologiske funn beskrives.

Anbefalte artikler