Aaløkken TM

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Aaløkken TM

Aaløkken TM, Kolbenstvedt A, Johansen B
10.08.1998
Sammendrag Høyoppløsnings-CT (high-resolution computed tomography, HRCT) er den bildediagnostiske metoden som mest detaljert fremstiller lungeparenkymet og luftveiene. Moderne CT-maskiner har...
Stensæth K-H, Aaløkken TM, Kolbenstvedt A
10.06.1997
Sammendrag 22 pasienter ble i 1994-95 undersøkt med CT kombinert med arteriell portografi for evaluering av leversvulster. Majoriteten, 20 pasienter, hadde metastaser fra cancer coli. Alle pasientene...