Folat og helse - ny kunnskap og nye anbefalinger

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  De siste årene har det vært økt oppmerksomhet omkring B-vitaminet folat i Norge og andre land. Søkelyset har i førsterekke vært rettet mot risikoen for medfødte misdannelser (spesielt neuralrørsdefekter), hjerte- og karsykdommer ogkreft. På denne bakgrunn initierte Statens ernæringsråd i 1996 en evaluering av folatinntak og folatstatus i den norskebefolkning. Estimert mengde kostfolat var lavere enn næringsstoffanbefalingene på 300 µg per dag for voksne generelt,og klart lavere enn anbefalingene på 400 µg per dag for gravide. Konklusjonen var at de fleste kvinner i fertil aldersannsynligvis ikke får tilstrekkelig folat i kosten til optimal risikoreduksjon for neuralrørsdefekter. Denneevalueringen ble fulgt opp med utarbeiding av anbefalinger og vurdering av virkemidler. Det anbefales nå at kvinner somplanlegger graviditet eller som kan regne med å bli gravide, har et folatinntak på minst 400 µg per dag. Fordi det kanvære vanskelig å oppnå dette gjennom kosten alene, og fordi den beskyttende effekten er vist sterkere og sikrere vedbruk av folattilskudd, anbefales det derfor et ekstra folattilskudd på 400 µg per dag. Tilskuddet bør tas fra sistemåned før forventet befruktning og i svangerskapets første to til tre måneder. Rene folattilskudd bør væretilgjengelige som kosttilskudd med en døgndose på 400 µg. Slike tilskudd er uten kjente bivirkninger. Beriking avnæringsmidler med folat anbefales ikke fordi noen grupper da kan få et høyere inntak enn anbefalt øvre grense.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media