Allmennmedisin med ånd over seg

Gulbrandsen P Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Over Irland synger en musikalsk og litterær ånd inspirert av katolsk tro og små kår. Nærheten til det skjøre livet her på grensen av Europa har gitt en allmennmedisin som er velorganisert, pragmatisk og åpen for det umålbare i den medisinske hverdagen. Den 15. verdenskongressen i allmennmedisin i Dublin i juni 1998 bar preg av en viss interesseforskyvning fra naturvitenskap mot humanistisk vitenskap, og fra samfunnsengasjement til nære relasjoner.

Anbefalte artikler