Streptokinasebehandling i Nordkapp

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Kommunelegen i Nordkapp har siden juli 1994 utført en anvendbarhetsstudie på prehospital trombolytisk behandling vedakutt hjerteinfarkt. Til og med 15.2. 1998 er totalt ni pasienter inkludert. Samtlige har fått bekreftetinfarktdiagnosen. Én pasient måtte avbryte behandlingen pga. alvorlige bivirkninger. Hos de øvrige åtte forløpbehandlingen ukomplisert, og de oppnådde en betydelig tidsgevinst i forhold til om de skulle fått behandlingen vedsykehus. Vi argumenterer for at denne behandlingen bør få større utbredelse.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media