Streptokinasebehandling i Nordkapp

Bjøru H, Langfeldt E, Løvland A, Nordang B, Høybjør S Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Kommunelegen i Nordkapp har siden juli 1994 utført en anvendbarhetsstudie på prehospital trombolytisk behandling ved akutt hjerteinfarkt. Til og med 15.2. 1998 er totalt ni pasienter inkludert. Samtlige har fått bekreftet infarktdiagnosen. Én pasient måtte avbryte behandlingen pga. alvorlige bivirkninger. Hos de øvrige åtte forløp behandlingen ukomplisert, og de oppnådde en betydelig tidsgevinst i forhold til om de skulle fått behandlingen ved sykehus. Vi argumenterer for at denne behandlingen bør få større utbredelse.

Anbefalte artikler