Bjøru H

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bjøru H

Bjøru H, Langfeldt E, Løvland A, Nordang B, Høybjør S
30.06.1998
Sammendrag Kommunelegen i Nordkapp har siden juli 1994 utført en anvendbarhetsstudie på prehospital trombolytisk behandling ved akutt hjerteinfarkt. Til og med 15.2. 1998 er totalt ni pasienter...