Når barn faller

Solheim K Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Nest etter trafikkulykker er fallulykker viktigste ulykkesdødsårsak hos barn. Innen denne årsaksgruppe er fallulykker fra høyde en spesiell kategori hvor forebyggende tiltak kan gi gode resultater. Barnemishandling kan kamufleres som fall.

I tidsrommet 1989-94 ble 64 barn behandlet i vår klinikk etter slike fallulykker, 19 jenter og 45 gutter. De hadde til sammen 99 skader, de fleste forårsaket av fall fra høyde under 2,5 m. Bare to pådrog seg penetrerende skade. Tre av de 64 barna døde, to av store hodeskader, begge etter fall fra stor høyde. Den tredje pasienten døde av hjertetamponade på grunn av ruptur av høyre aurikkel etter fall i bratt trapp.

En pasient med multiple skader overlevde fall fra stor høyde, og dette tilfellet illustrerer betydningen av å ha et traumeteam i høy og kontinuerlig beredskap.

Enkle, forebyggende tiltak kan settes inn i hjemmet, i barnehager og på lekeplasser. Mistanke om barnemishandling forelå ikke i dette materialet. Det er imidlertid viktig at anamnesen utelukker dette på en adekvat måte, spesielt ved uvanlige skader hos barn etter fall fra lav høyde som angitt årsak.

Anbefalte artikler