Lumbale skiveprolapser og radiologisk ryggintervensjon

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Vi har foretatt et bredt anlagt søk i databasen Medline og gjennomgått de 11 randomiserte kontrollerte studiene vi fantsom evaluerer behandling av lumbale skiveprolapser enten med kjemonukleolyse med kymopapain eller med automatisertperkutan nukleotomi. Gjennomgangen viser at kjemonukleolyse med kymopapain har dokumentert bedre behandlingseffekt ennplacebo, men at behandlingen er dårligere og mindre kostnadseffektiv enn primær prolapskirurgi. De to kontrollertestudiene som evaluerer automatisert perkutan nukleotomi har ikke klart å vise behandlingseffekt bedre enn forventet veden placeborespons. Vi konkluderer at kirurgisk prolapsfjerning er det beste alternativ når man ikke oppnår ettilfredsstillende resultat ved konservative tiltak.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media