Lumbale skiveprolapser og radiologisk ryggintervensjon

Rasmussen FØ, Amundsen T, Vandvik B Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Vi har foretatt et bredt anlagt søk i databasen Medline og gjennomgått de 11 randomiserte kontrollerte studiene vi fant som evaluerer behandling av lumbale skiveprolapser enten med kjemonukleolyse med kymopapain eller med automatisert perkutan nukleotomi. Gjennomgangen viser at kjemonukleolyse med kymopapain har dokumentert bedre behandlingseffekt enn placebo, men at behandlingen er dårligere og mindre kostnadseffektiv enn primær prolapskirurgi. De to kontrollerte studiene som evaluerer automatisert perkutan nukleotomi har ikke klart å vise behandlingseffekt bedre enn forventet ved en placeborespons. Vi konkluderer at kirurgisk prolapsfjerning er det beste alternativ når man ikke oppnår et tilfredsstillende resultat ved konservative tiltak.

Anbefalte artikler