Kjeden som redder liv

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  En 53 år gammel kvinne, som bodde ca. 220 km fra nærmeste sykehus, fikk hjerteinfarkt. Primærlegen rekvirerteluftambulanse via telefon 113. Det tok 44 minutter fra varsling av akuttmedisinsk kommunikasjonssentral til start avtrombolytisk behandling. Hun ankom sykehuset 35 minutter senere, og hadde da vært elektrokonvertert tre ganger pga.ventrikkelflimmer. Pasienten ble utskrevet fra sykehus ti dager senere uten cerebralt sekvele og med ejeksjonsfraksjon49%.

  Eksemplet viser at aktiv bruk av medisinsk nødmeldetjeneste og legebemannet helikopter muliggjør tidlig start avtrombolytisk behandling og effektiv behandling av komplikasjoner ved hjerteinfarkt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media