Kjeden som redder liv

Fystro R, Søyseth V, Vandvik PO Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


En 53 år gammel kvinne, som bodde ca. 220 km fra nærmeste sykehus, fikk hjerteinfarkt. Primærlegen rekvirerte luftambulanse via telefon 113. Det tok 44 minutter fra varsling av akuttmedisinsk kommunikasjonssentral til start av trombolytisk behandling. Hun ankom sykehuset 35 minutter senere, og hadde da vært elektrokonvertert tre ganger pga. ventrikkelflimmer. Pasienten ble utskrevet fra sykehus ti dager senere uten cerebralt sekvele og med ejeksjonsfraksjon 49%.

Eksemplet viser at aktiv bruk av medisinsk nødmeldetjeneste og legebemannet helikopter muliggjør tidlig start av trombolytisk behandling og effektiv behandling av komplikasjoner ved hjerteinfarkt.

Anbefalte artikler