Søyseth V

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Søyseth V

Fystro R, Søyseth V, Vandvik PO
30.06.1998
Sammendrag En 53 år gammel kvinne, som bodde ca. 220 km fra nærmeste sykehus, fikk hjerteinfarkt. Primærlegen rekvirerte luftambulanse via telefon 113. Det tok 44 minutter fra varsling av...
Nystad W, Magnus P, Søyseth V
20.02.1997
Sammendrag I Norge er det gjennomført flere spørreskjemaundersøkelser av forekomsten av astma blant skolebarn hvor resultatene kan sammenliknes. Hensikten med denne artikkelen er å beskrive...