BM-Test Colon Albumin til påvisning av okkult blod i feces

Valle PC, Dybdahl JH Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Det eksisterer flere kjemiske metoder til påvisning av okkult blod i avføring. I Norge er det nå også markedsført en immunokjemisk metode, BM-Test Colon Albumin. Denne testen benytter påvisning av humant albumin i feces som blødningsindikator. Et fortrinn ved denne metoden er at det ikke er nødvendig med diettrestriksjoner før prøvetaking.

Vi har i klinisk rutine sammenliknet resultater oppnådd med Colon Albumin-testen og en kjemisk metode til påvisning av okkult blod i feces, Hemo-Fec Test.

Vi fant at alvorlige tilstander i colon og rectum ble oversett med den nye immunokjemiske testen. Videre synes Colon Albumin-metoden lite egnet til å påvise blødninger fra øvre gastrointestinaltractus. Colon Albumin-testen faller langt dyrere i bruk enn aktuelle kjemiske metoder.

Anbefalte artikler