BM-Test Colon Albumin til påvisning av okkult blod i feces

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Det eksisterer flere kjemiske metoder til påvisning av okkult blod i avføring. I Norge er det nå også markedsført enimmunokjemisk metode, BM-Test Colon Albumin. Denne testen benytter påvisning av humant albumin i feces somblødningsindikator. Et fortrinn ved denne metoden er at det ikke er nødvendig med diettrestriksjoner førprøvetaking.

  Vi har i klinisk rutine sammenliknet resultater oppnådd med Colon Albumin-testen og en kjemisk metode til påvisningav okkult blod i feces, Hemo-Fec Test.

  Vi fant at alvorlige tilstander i colon og rectum ble oversett med den nye immunokjemiske testen. Videre synes ColonAlbumin-metoden lite egnet til å påvise blødninger fra øvre gastrointestinaltractus. Colon Albumin-testen faller langtdyrere i bruk enn aktuelle kjemiske metoder.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media