Vi trenger en spesialitet i samfunns- og allmennpsykiatri

Sørensen T, Sandanger I, Gilbert SK Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Behovet for forebygging og behandling av psykiske lidelser stiller andre krav til spesialister i psykiatri i dag enn tidligere. Dette skyldes blant annet større krav til tidlig behandling for alle som trenger det, tilgjengelighet til et desentralisert tilbud over tid, integrering av langtidssyke i lokalmiljø, endrede forventninger til service og brukerdeltakelse, samt faglig kompetanseoppbygging og samarbeid på kommunenivå. Samtidig er det et fortsatt behov for en spesialisert sykehustjeneste i psykiatri. En spesialitet i samfunns- og allmenn-psykiatri må legge vekt på samarbeid, kompetanseheving av medarbeidere, epidemiologi, aktiv behovsutredning og deltakelse i utvikling av tiltak og intervensjoner i lokalmiljøer både forebyggende og kurativt. En slik spesialisering må legge mer vekt på tjeneste utenfor sykehus og knyttet til de aktuelle problemområder, og arbeid med de psykologiske og biologiske mekanismer og årsaksforhold i en samfunnsmessig kontekst. En slik utdanning skisseres.

Anbefalte artikler