Vi trenger en spesialitet i samfunns- og allmennpsykiatri

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Behovet for forebygging og behandling av psykiske lidelser stiller andre krav til spesialister i psykiatri i dag enntidligere. Dette skyldes blant annet større krav til tidlig behandling for alle som trenger det, tilgjengelighet til etdesentralisert tilbud over tid, integrering av langtidssyke i lokalmiljø, endrede forventninger til service ogbrukerdeltakelse, samt faglig kompetanseoppbygging og samarbeid på kommunenivå. Samtidig er det et fortsatt behov foren spesialisert sykehustjeneste i psykiatri. En spesialitet i samfunns- og allmenn-psykiatri må legge vekt påsamarbeid, kompetanseheving av medarbeidere, epidemiologi, aktiv behovsutredning og deltakelse i utvikling av tiltak ogintervensjoner i lokalmiljøer både forebyggende og kurativt. En slik spesialisering må legge mer vekt på tjenesteutenfor sykehus og knyttet til de aktuelle problemområder, og arbeid med de psykologiske og biologiske mekanismer ogårsaksforhold i en samfunnsmessig kontekst. En slik utdanning skisseres.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media