Urininkontinens hos kvinner i en geriatrisk avdeling

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Urininkontinens er hyppig hos eldre kvinner som innlegges i en geriatrisk avdeling. I et forsøk på å hjelpe disseetablerte vi høsten 1994 et enkelt, tverrfaglig opplegg for utredning, behandling og tiltak. Alle inkontinente kvinnerinnlagt i en femdøgnspost ved en geriatrisk avdeling i løpet av 28 måneder som ønsket hjelp, ble prospektivt ogfortløpende inkludert.

  I alt 101 kvinner gjennomgikk opplegget. Median alder var 81 år. 83 hadde hatt lekkasjen i mer enn ett år, men barehos 23 var inkontinens blant innleggelsesdiagnosene. 69 hevdet at de ikke tidligere hadde fått behandling utovereventuelt bleier.

  Klinisk bedømt var urge- og blandingsinkontinens hyppigst. Basert på en bred, men enkel utredning fikk pasientenefra ett til seks behandlingstiltak, gjennomsnittlig 2,3. Ved oppfølging seks til åtte uker senere angav 60 pasienterbedring, hvorav 20 betegnet den som stor, og sju var blitt kontinente.

  Under et sykehusopphold kan forholdene ligge bra til rette for primærutredning og enkle konservativebehandlingstiltak ved inkontinens hos gamle kvinner.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media