Urininkontinens hos kvinner i en geriatrisk avdeling

Asbjørnsen G, Skaane NV Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Urininkontinens er hyppig hos eldre kvinner som innlegges i en geriatrisk avdeling. I et forsøk på å hjelpe disse etablerte vi høsten 1994 et enkelt, tverrfaglig opplegg for utredning, behandling og tiltak. Alle inkontinente kvinner innlagt i en femdøgnspost ved en geriatrisk avdeling i løpet av 28 måneder som ønsket hjelp, ble prospektivt og fortløpende inkludert.

I alt 101 kvinner gjennomgikk opplegget. Median alder var 81 år. 83 hadde hatt lekkasjen i mer enn ett år, men bare hos 23 var inkontinens blant innleggelsesdiagnosene. 69 hevdet at de ikke tidligere hadde fått behandling utover eventuelt bleier.

Klinisk bedømt var urge- og blandingsinkontinens hyppigst. Basert på en bred, men enkel utredning fikk pasientene fra ett til seks behandlingstiltak, gjennomsnittlig 2,3. Ved oppfølging seks til åtte uker senere angav 60 pasienter bedring, hvorav 20 betegnet den som stor, og sju var blitt kontinente.

Under et sykehusopphold kan forholdene ligge bra til rette for primærutredning og enkle konservative behandlingstiltak ved inkontinens hos gamle kvinner.

Anbefalte artikler