Asbjørnsen G

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Asbjørnsen G

Asbjørnsen G, Skaane NV
20.05.1998
Sammendrag Urininkontinens er hyppig hos eldre kvinner som innlegges i en geriatrisk avdeling. I et forsøk på å hjelpe disse etablerte vi høsten 1994 et enkelt, tverrfaglig opplegg for utredning,...