Nytten av klinisk lunge- undersøkelse i diagnostikk av bronkial obstruksjon

Melbye H Om forfatteren
Artikkel


Sammendrag


For å studere nytten av klinisk lungeundersøkelse ble 692 voksne pasienter undersøkt av 11 allmennpraktikere, som registrerte patologiske lungefunn før det ble gjort spirometri. 209 pasienter med kjent lungesykdom eller aktuelle lungesymptomer og 483 tilfeldige pasienter eldre enn 40 år ble inkludert. Bronkial obstruksjon, definert som FEV1 < 70% av forventet og/eller FEV1 < 70% av FVC, ble funnet hos 129 pasienter. Patologisk eller usikkert lungefunn ble gjort hos 91% av “lungepasientene” med bronkial obstruksjon, men bare hos 42% av de “tilfeldige” pasientene med obstruksjon (p < 0,000001). Mens 66% av “lungepasientene” med minst to patologiske funn hadde bronkial obstruksjon, var den tilsvarende frekvensen blant de “tilfeldige” 37%. Klinisk lungeundersøkelse er svært nyttig i diagnostikken av obstruksjon hos pasienter med lungesymptomer, men har begrenset verdi som screeningtest for bronkial obstruksjon.

Anbefalte artikler