Neuralgisk amyotrofi eller en isolert lesjon av nervus interosseus anterior?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Neuralgisk amyotrofi er en akutt partiell affeksjon av det perifere nervesystemet med relativt god prognose. Tilstandenkan av og til fremstå som en mononeuritt av n. interosseus anterior. En viktig differensialdiagnose er innklemming avnerven grunnet anatomiske varianter, og det kan ofte være vanskelig å avgjøre om operativ behandling er indisert ellerikke. Vi beskriver kliniske og neurofysiologiske funn hos fem pasienter som hovedsakelig fremstod med lammelse forfleksjon i tommelfingerens og pekefingerens ytterledd.

  Neurofysiologiske og kliniske undersøkelser indikerte affeksjon også av andre nerver og sannsynliggjorde diagnosenneuralgisk amyotrofi. Elektromyografisk undersøkelse gav både diagnostisk og prognostisk informasjon om utbredelsen ogalvorlighetsgraden av neuropatien. Prognosen med tanke på reinnervasjon synes å være rimelig god. Reinnervasjonenstidsforløp indikererte at den patologiske prosess ved neuralgisk amyotrofi sitter proksimalt, f.eks. distalt i plexusbrachialis. En pasient ble operert pga. atypisk klinisk forløp og mistanke om innklemming uten at det ble gjortmakroskopiske funn.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media