Stovner LJ

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Stovner LJ

Sand T, Johnsen H-J, Hovdal H, Stovner LJ
10.05.1998
Sammendrag Neuralgisk amyotrofi er en akutt partiell affeksjon av det perifere nervesystemet med relativt god prognose. Tilstanden kan av og til fremstå som en mononeuritt av n. interosseus anterior...
Stovner LJ
30.03.1998
To litteraturgjennomganger om hodepine i dette nummer av Tidsskriftet har særlig relevans for kvinnelige pasienter (1, 2). Nilsen og medarbeidere har sett på om det de kaller “ikke-migrenebetingede...